Корпоративний секретар
Гос. корп. Фонд енергоефективності
Киев, Киев
5 днів тому
source : Jobs.org.ua

Державна установа "Фонд енергоефективності" запрошує взяти участь у конкурсному доборі на посаду Секретаря корпоративного.

 • Основні обов'язки : Підготовка проєктів рішень Наглядової ради; Ведення обліку участі членів Наглядової ради в засіданнях;
 • Забезпечення отримання членами Наглядової ради інформації, необхідної для виконання ними своїх посадових обов'язків; Забезпечення підготовки, організація та проведення засідань Наглядової ради у порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом, Положенням про Наглядову раду та іншими внутрішніми нормативними документами Фонду;
 • Ведення, підготовка та оформлення протоколів засідань Наглядової ради та інших документів, необхідних для забезпечення роботи Наглядової ради Фонду (зокрема, але не виключно, організація процесу підписання документів);
 • Моніторинг та забезпечення контролю за виконанням рішень та інших доручень Наглядової ради; Ведення обліку протоколів засідань Наглядової ради;
 • Організація технічного супроводу проведення засідань Наглядової ради, зокрема, але не виключно, відео- та аудіозапису; Підготовка та організація оформлення витягів з протоколів засідань Наглядової ради;
 • Надання Наглядовій раді інформації щодо виконання або невиконання прийнятих нею рішень, а також про виявлені порушення, допущені при їх виконанні;
 • Вивчення існуючих практик корпоративного управління. Подання Наглядовій раді пропозицій щодо впровадження практик корпоративного управління у Фонді;
 • Забезпечення виконання вимог чинного законодавства України з питань корпоративного управління; Моніторинг чинного законодавства України з питань корпоративного управління;
 • Забезпечення всебічної правової, інформаційної та організаційної підтримки роботи Наглядової ради, комітетів Наглядової ради (у разі їх створення), всіх органів управління Фонду;
 • Виконання функцій центру корпоративних комунікацій (між органами управління Фонду; між Фондом і його засновниками, Наглядовою радою а також іншими стейкхолдерами -за необхідності);
 • Здійснення моніторингу відповідності Статуту Фонду та інших внутрішніх нормативних документів вимогам чинного законодавства України та їх взаємної узгодженості.

 • Подання Наглядовій раді інформації щодо виявлених недоліків та невідповідностей в Статуті Фонду та його внутрішніх нормативних документах;
 • Прийняття участі у розробці проектів змін до Статуту, внутрішніх положень, інших внутрішніх нормативних та організаційно-розпорядчих документів Фонду, а також змін та доповнень до них;
 • Розробка внутрішніх нормативних та організаційно-розпорядчих документів Фонду з питань корпоративного управління; Здійснення моніторингу за дотриманням Дирекцією та Підрозділом внутрішнього аудити Фонду внутрішніх корпоративних процедур, передбачених законодавством України, статутом Фонду, його внутрішніми положеннями, іншими внутрішніми документами та рішеннями органів управління Фонду.

 • Інформування Наглядової ради про виявлені недоліки та порушення. Подання Наглядовій раді пропозицій щодо удосконалення внутрішніх корпоративних процедур, перерозподілу функцій та повноважень органів управління та контролю Фонду;
 • Забезпечення обміну інформацією між Дирекцією та Підрозділом внутрішнього аудити Фонду, а також між Фондом та засновником, іншими, заінтересованими у діяльності Фонду особами та донорами згідно з встановленими Фондом процедурами щодо надання інформації;
 • Підготовка списку осіб, які володіють або можуть отримати доступ до інсайдерської інформації, роз'яснення таким особам їх обов'язків щодо нерозголошення та відповідальності за розголошення інсайдерської інформації;
 • Складання та підтримання в актуальному стані переліку афілійованих осіб Фонду; Ознайомлення новообраних членів Наглядової ради з встановленим порядком роботи органів управління Фонду та Підрозділом внутрішнього аудиту Фонду;
 • Організація проведення навчання та підвищення кваліфікації членів Наглядової ради; Організація проведення навчання та підвищення кваліфікації членів Дирекції, працівників підрозділу внутрішнього аудиту та інших працівників Фонду з питань корпоративного управління;
 • Організація процесу самооцінки Наглядової ради та її членів, проведення підготовки опитувальних листів, оброблення та узагальнення даних, надання інформації про результати самооцінки Наглядовій раді;
 • Організація підготовки, в межах компетенції, інформації, що підлягає оприлюдненню, та забезпечення її оприлюднення у встановленому порядку;
 • Ведення обліку скарг та звернень, що надійшли Наглядовій раді, направлення їх для розгляду Дирекцією, а також іншим працівникам Фонду, забезпечення їх належного розгляду, реагування та вчасного направлення відповідей;
 • Вжиття, в межах компетенції, заходів для попередження виникнення корпоративних конфліктів; Підготовка звітності про результати свої роботи.

 • Підготовка, в межах компетенції, інформації з питань корпоративного управління для річної та іншої звітності Фонду; Прийняття участі у розв'язанні інших питань, пов'язаних з корпоративним управлінням в Фонді;
 • Участь у співробітництві з міжнародними організаціями, іноземними партнерами, консультантами, експертами, донорами тощо.

 • Вимоги : Повна вища освіта, бажано повна вища юридична освіта; Наявність кваліфікаційного сертифіката з корпоративного управління (внесеного в державний реєстр);
 • Бажано проходження навчання у Академії корпоративного управління України Досвід роботи у сфері корпоративного управління не менше 3-х років;
 • Робочий рівень володіння англійською мовою.Умови : Трудові відносини з секретарем корпоративним оформлюються згідно з чинним законодавством України шляхом укладання трудового контракту (договору).

  Рівень заробітної плати 41 860,00 гривень на місяць (до оподаткування). Строк подачі документів : до 24 : 00 28 вересня 2020 року.

 • Подання документів Для участі в конкурсному доборі претендент надсилає заяву щодо бажання взяти участь у конкурсі. До заяви додається : біографічна довідка (резюме);
 • копія паспорта громадянина України або копія паспорта громадянина України (ID) з копією Витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання, який посвідчує особу;
 • копія документа про вищу освіту; згода на обробку персональних даних; мотиваційний лист щодо виконання функцій працівника підрозділу;
 • рекомендації (за наявності); реєстраційний номер облікової картки платника податків (подається претендентами, допущеними до співбесіди з Наглядовою радою)Етапи конкурсного добору : Прийом документів;
 • Письмове ситуаційне завдання; Співбесіда з конкурсною комісією; Співбесіда з Наглядовою Радою.

  Повідомте про це
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Надіслати заяву
  Моя електронна адреса
  Клацнувши по кнопці "# кнопка", я даю згоду neuvoo на обробку моїх даних та надсилання сповіщень електронною поштою, як це детально описано в Політиці конфіденційності neuvoo. Я можу будь-коли відкликати свою згоду або скасувати підписку.
  Продовжити
  Заява