Заступник директора Департаменту – начальник Управління стратегічного планування, фінансування, фіна
Нова державна служба України
Винница, Винницкая область
6 днів тому
source : Jobs.org.ua

Кваліфікаційні вимогиДосвід роботи на посадах державної служби категорії Б чи В або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

 • Посадові обов'язки1 Проводить заходи щодо дотримання законодавства в галузі охорони здоров'я, державних стандартів, критеріїв та вимог, спрямованих на санітарно-епідеміологічне благополуччя населення, нормативів професійної діяльності в галузі охорони здоров'я, стандартів медичного обслуговування, медичних матеріалів і технологій;
 • забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом; організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
 • забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом. Надає методично-консультаційну допомогу в межах області з питань проведення фінансування сфери охорони здоров'я відповідно до Законів України, постанов та розпоряджень Уряду, наказів МОЗ України тощо.

 • Здійснює контроль : - за дотримання законодавства в галузі охорони здоров'я, державних стандартів, критеріїв та вимог, спрямованих на збереження навколишнього середовища і санітарно-епідеміологічного благополуччя населення, нормативів професійної діяльності в галузі охорони здоров'я, вимог Державної фармакопеї, стандартів медичного обслуговування, медичних матеріалів і технологій;
 • за наданням населенню безоплатної екстреної медичної допомоги в повсякденних умовах, при надзвичайних ситуаціях та в особливий період;
 • за дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку;
 • за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;
 • за веденням бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності Департаменту та складення звітності;- за відображенням у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;
 • Організовує і контролює : - своєчасний та якісний розгляд підлеглими працівниками Управління звернень від органів виконавчої влади, громадських об'єднань, підприємств, установ, організацій, громадян з питань реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я;
 • за діяльністю медичних вищих навчальних закладів 1-2 рівня акредитації області, що належать до сфери управління Департаменту;
 • за забезпеченням дотримання місцевими органами виконавчої влади законодавства з питань охорони здоров'я.3 Здійснює заходи по запобіганню виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявленню і мобілізації внутрішньогосподарських резервів- дотриманню законодавства в питаннях економіки та фінансів.
 • Здійснює : - перспективне і поточне планування роботи і соціального розвитку закладів для нормативного забезпечення населення медико-санітарною допомогою;
 • керівництво діяльністю Управління, відділів та сектору, розподіляє обов'язки між підлеглими працівниками, очолює та контролює їх роботу у межах повноважень, визначених директором Департаменту.
 • 4. Вносить пропозиції щодо проекту обласного бюджету, приймає участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку, у розробленні проектів обласних програм, програм соціально-економічного розвитку, розпоряджень голови облдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, що стосуються сфери охорони здоров'я;
 • подає, згідно з чинним законодавством, пропозиції директору Департаменту про призначення, звільнення з посад та переміщення працівників Департаменту, заохочення та накладання дисциплінарних стягнень.

  5 Бере участь у наданні роз'яснень щодо застосування законодавства з питань фінансування сфери охорони здоров'я для органів місцевого самоврядування, які, в разі потреби, оприлюднюються у друкованих засобах масової інформації та на сайті облдержадміністрації на сторінці Департаменту.

  6 Готує пропозиції та забезпечує організацію виконання заходів щодо проведення реформування у сфері охорони здоров'я відповідно до поставлених завдань та після узгодження з МОЗ України подає їх на розгляд обласної державної адміністрації.

 • Здійснює моніторинг та інформаційний супровід процесів реформування; вносить пропозиції відповідній державній адміністрації щодо закупівлі товарів, робіт і послуг у сфері охорони здоров'я для місцевих потреб за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел фінансування;
 • подає пропозиції щодо проектів планів приватизації закладів охорони здоров'я директору Департаменту.7 Укладає із закладами охорони здоров'я, що не належать до сфери Управління, договори про медичне обслуговування населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці та здійснює контроль за їх виконанням;
 • складає баланс фінансових і трудових ресурсів, доходів і видатків, визначає потребу у медичній техніці, медикаментах, будівельних матеріалах, інвентарі, паливі, автотранспорті.

 • 8 Організовує правове виховання працівників економічно-фінансової служби, роз'яснення законодавства про охорону здоров'я;
 • сприяє реалізації права громадян на участь в управлінні охороною здоров'я шляхом сприяння проведенню відповідної громадської експертизи, налагодження діяльності громадських консультативних або наглядових рад, громадських організацій працівників охорони здоров'я та інших об'єднань громадян;
 • сприяє розвитку міжнародного співробітництва у сфері охорони здоров'я. Вживає заходів щодо реалізації міжнародних програм з питань організації охорони здоров'я на відповідній адміністративно-територіальній одиниці;
 • готує (приймає участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень.

  9 За дорученням директора Департаменту бере участь у проведенні службових розслідувань стосовно державних службовців. Проводить особистий прийом громадян відповідно до затвердженого графіка.

  10 Виконує обов'язки директора Департаменту у його відсутність. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посадуНа період дії карантину, установленого з метою запобігання поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 року 290?

  та до дня визначення суб'єктом призначення або керівником державної служби переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства.

 • Умови оплати праціПосадовий оклад - 10600 грн.;Надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року 15 Питання оплати праці працівників державних органів ;
 • Надбавки та доплати відповідно до статті 52 Закону України Про державну службу . Термін подачі заявок : 2020-09-14

  Повідомте про це
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Надіслати заяву
  Моя електронна адреса
  Клацнувши по кнопці "# кнопка", я даю згоду neuvoo на обробку моїх даних та надсилання сповіщень електронною поштою, як це детально описано в Політиці конфіденційності neuvoo. Я можу будь-коли відкликати свою згоду або скасувати підписку.
  Продовжити
  Заява