Головний спеціаліст відділу фінансів і стратегічного планування управління культури (вакансія 1)
Нова державна служба України
Херсон, Ukraine
1 днів тому
source : find-job.com.ua

Кваліфікаційні вимоги

1. Вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра

2. Досвід роботи : Не потребує

3. Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

 • 1Якісне виконання поставлених завдань-чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань службової діяльності;
 • комплексний підхід до виконання завдань, виявлення ризиків;
 • розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення
 • 2Знання сучасних інформаційних технологій

 • знання загальних принципів функціонування інформаційних технологій для обробки, систематизації, обміну та аналізу інформації
 • 3Відповідальність

 • усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;
 • усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;
 • здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати
 • Професійні знання

  1 Знання :

 • Конституції України;
 • Закону України Про державну службу ;
 • Закону України Про запобігання корупції та іншого законодавства

  2 Знання законодавчих та нормативно-правових актів :

  Закон України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні .

  Бюджетний кодекс України.

  План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 2013 року 1203 та Порядок його застосування, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2015 року 1219 Про затвердження деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі .

  Порядок складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року 228.

  Посадові обовязки

  1)Ведення за меморіально-ордерною системою обліку витрат по затвердженим на апарат Департаменту видаткам загального та спеціального фондів державного бюджету, в тому числі необоротних активів, запасів, коштів, розрахунків та інших активів, зобов’язань, доходів та витрат з додержанням єдиних методологічних засад ведення бухгалтерського обліку

  2)Забезпечення повного та достовірного відображення інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах по рахунках бухгалтерського обліку, дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасне подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірне та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності.

  Ведення обліку касових, фактичних видатків та отриманих асигнувань по Департаменту. Складання на підставі даних бухгалтерського обліку фінансової та бюджетної звітності, а також державної статистичної, зведеної та іншої звітності в порядку, встановленому законодавством, забезпечення своєчасного подання цієї звітності до відповідних відомств.

  3)Забезпечення виконання контрольних документів центральних органів державного управління, розпоряджень та доручень голови обласної державної адміністрації, наказів та завдань начальника Департаменту відповідно до компетенції.

  Робота з апаратом та структурними підрозділами облдержадміністрації з підготовки та здачі контрольних документів органів вищого рівня.

  Участь у розробці проектів документів, що стосуються забезпечення збереження майна, раціонального та ефективного використання матеріальних трудових та фінансових ресурсів, та інших видів документів, які передбачають підпис начальника відділу

  4)Забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів.

  Проведення інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу

  5)Нарахування та виплата заробітної плати працівникам Департаменту, а також тим, що виконують обов’язки по цивільно-правовій угоді.

  Нарахування відпускних, допомоги по тимчасовій втраті працездатності, премій, матеріальної допомоги та інших виплат тощо, своєчасне та у повному обсязі перерахування податків і зборів (обов’язкових платежів) до відповідних бюджетів.

  Контроль за відповідністю нарахувань наказам і табелю робочого часу. Підготовка до ХМВД ФСС з тимчасової втрати працездатності заявки-розрахунку щодо фінансування для надання матеріального забезпечення застрахованим особам.

  Здійснення контролю за правильністю заповнення протоколів комісії із загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням

  6)Складання довідок про щомісячний, річний доход, розмір середнього заробітку, довідок для оформлення пенсій, субсидій, кредитів, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку та надання її до відповідного податкового органу.

  Обробка персональних даних працівників Департаменту з дотриманням законодавства з питань захисту персональних даних в межах наданих повноважень

 • 7)Складання та подання щомісячно звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного соціального внеску на загальнообов’язкового державного соціального страхування до органів Пенсійного фонду України;
 • звіту по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням до ХМВДФСС, проведення перерахунку податку з доходу фізичних осіб при звільнені та за підсумками року

  8)Проведення актів звірок з податковим органом по перерахованих податках, Пенсійним фондом, фондах обов’язкового соціального страхування по перерахуванню внесків

  9)Забезпечення дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти, контроль за достовірністю та правильністю оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань, за повнотою та достовірністю даних підтвердних документів, які формуються та подаються у процесі казначейського обслуговування.

  Проведення аналізу даних бухгалтерського обліку та звітності щодо причин виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості, розробленні та здійсненні заходів щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організація та проведення роботи з її списання відповідно до законодавства

  10)Зберігання, оформлення та передача до архіву оброблених первинних документів і облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складання звітності, надання документів, згідно чинного законодавства, працівникам організацій правонаступником яких визначено Департамент

  Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

  Безстрокове.

  Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

  Умови оплати праці

 • посадовий оклад 5500 грн;
 • надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року 15 Питання оплати праці працівників державних органів (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13 cічня 2021 року 15);
 • інші надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України Про державну службу
 • Термін подачі заявок : 2021-05-25

  Повідомте про це
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Надіслати заяву
  Моя електронна адреса
  Клацнувши по кнопці "# кнопка", я даю згоду neuvoo на обробку моїх даних та надсилання сповіщень електронною поштою, як це детально описано в Політиці конфіденційності neuvoo. Я можу будь-коли відкликати свою згоду або скасувати підписку.
  Продовжити
  Заява