Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту департаменту освіти і науки облдержадміністрації
Нова державна служба України
Николаев, Николаевская область
6 днів тому
source : Jobs.org.ua

Кваліфікаційні вимогиВища освіти ступеня не нижче молодшого бакалавра або бакалавра фінансово / економічного спрямування.

Вільне володіння державною мовою Посадові обов'язки- Визначає ступінь та межі відповідальності працівників департаменту, розробляє внутрішні документи з питань внутрішнього аудиту та надає їх на затвердження директору департаменту освіти і науки облдержадміністрації.

У межах наданих повноважень визначає політику та стратегію діяльності департаменту. Контролює виконання завдань, покладених на департамент, згідно з вимогами нормативно - правових актів у сфері внутрішнього аудиту та внутрішніх розпорядчих документів департаменту.

Здійснює аналіз стану і тенденцій розвитку внутрішнього аудиту та приймає відповідні рішення щодо усунення недоліків і закріплення позитивних тенденцій.

Організовує, регулює та контролює своєчасний і якісний розгляд працівниками департаменту звернень громадян, громадських об'єднань, державних і недержавних підприємств, установ та організацій, державних органів з питань, які стосуються діяльності департаменту, а також готує за результатами їх аналізу відповідні пропозиції, які вносить на розгляд директору департаменту.

 • Планує, регулює та контролює ефективну взаємодію департаменту з іншими державними органами, підприємствами, установами та організаціями, громадськими об'єднаннями та науковими організаціями при розв'язанні питань, що стосуються діяльності департаменту.
 • Подає відповідно до законодавства пропозиції директору департаменту про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників департаменту, своєчасне заміщення вакансій, заохочення, накладання стягнень та вирішує інші питання службової діяльності.
 • Вживає необхідні заходи щодо навчання та підвищення кваліфікації працівників департаменту з питань державного управління та аудиту.
 • Забезпечує захист державної таємниці у напрямах діяльності департаменту у відповідності з чинним законодавством. Забезпечує дотримання працівниками департаменту законодавства з питань державної служби та запобігання корупції.

 • Забезпечує планування, організацію та проведення внутрішнього аудиту у відповідності до вимог Порядку 1001, стандартів та Кодексу етики.
 • Подає стратегічний та операційний план діяльності з внутрішнього аудиту на розгляд і затвердження директору департаменту не пізніше початку планового періоду, з інформацією про ресурси, необхідні для їх виконання, у тому числі про істотні зміни в планах, які мали місце протягом планового періоду.
 • У разі обмеження департаменту у ресурсах надає письмове інформування директору департаменту із зазначенням наслідків таких обмежень та подає відповідні пропозиції щодо вирішення зазначеного питання.

  Визначає склад аудиторської групи, який повинен відповідати характеру й ступеню складності кожного внутрішнього аудиту, а також обмеженням в термінах і трудових ресурсах.

  Підписує програми внутрішнього аудиту та подає на затвердження голові облдержадміністрації до початку їх виконання. Проводить планові та позапланові внутрішні аудити на об'єктах внутрішнього аудиту за напрямами, що визначені у Стандартах, та у відповідності до порядку, визначеного внутрішніми документами облдержадміністрації з питань проведення внутрішнього аудиту.

  Подає директору департаменту аудиторські звіти та рекомендації. Організовує здійснення моніторингу результатів впровадження рекомендацій за наслідками проведених внутрішніх аудитів (встановлення вимог у внутрішніх документах з питань проведення внутрішнього аудиту) для того, щоб впевнитися в тому, що відповідальні за діяльність розпочали ефективні дії, спрямовані на їх виконання, або директор департаменту взяв на себе ризик невиконання таких рекомендацій.

 • Готує звіт про результати діяльності департаменту або зведений звіт за формою, затвердженою наказом Мінфіну від 27.03.2014 347, своєчасно його подає директору департаменту.
 • Зберігає, передає до архіву і знищує справи внутрішніх аудитів. Передає справи за актом іншій посадовій особі або комісії, призначеній директором департаменту, у разі звільнення.

  Визначає у внутрішніх документах з питань проведення внутрішнього аудиту вимоги щодо надання інформації про результати внутрішнього аудиту за зверненням від органів державної влади з дотриманням норм Порядку 1001 та Стандартів.

  У разі виявлення під час проведення внутрішнього аудиту фактів нецільового використання бюджетних коштів, марнотратства, зловживання службовим становищем, порушень фінансово-бюджетної дисципліни, які призвели до втрат чи збитків та / або які мають ознаку злочину, письмово інформує директора департаменту про необхідність інформування правоохоронних органів про такі факти або передачі їм матеріалів внутрішнього аудиту.

  За рішенням директора департаменту інформує та / або передає матеріали такого аудиту до правоохоронних органів відповідно до законодавства.

 • У разі надходження звернення від Мінфіну готує інформацію про результати внутрішнього аудиту та інших відомостей, що стосуються його проведення, для направлення Мінфіну протягом 10 робочих днів з дня надходження такого звернення.
 • Здійснює внутрішню оцінку якості внутрішнього аудиту, моніторингу діяльності з внутрішнього аудиту та інформує директора департаменту про її результати.
 • Щороку складає програму забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту, подає її на підпис та затвердження директора департаменту, забезпечує її виконання.

  У разі наявності підрозділів внутрішнього аудиту у системі департаменту, координує їх діяльність, а також надає пропозиції щодо забезпечення належної якості проведення внутрішнього аудиту такими підрозділами.

  Інформує директора департаменту про сфери діяльності установи, в якій внутрішні аудитори працювали на керівних посадах або працюють (працювали у період, який охоплюється внутрішнім аудитом) їх близькі особи, для прийняття ним рішення про можливість проведення ними внутрішнього аудиту у зазначених сферах діяльності установи.

  Запобігає виникненню конфлікту інтересів у діяльності працівників, а у разі виникнення - сприяє його оперативному розв'язанню.

  Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посадуНа період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої корона вірусом SARS-СoV-2, до дня визначення керівником державної служби переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства, але не більше чотирьох місяців після відміни карантину, та до виходу основного працівника з відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею 6-річного віку.

  Умови оплати праціПосадовий оклад - 5500 грн, надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці - надбавка за інтенсивність, премія Термін подачі заявок : 2020-10-30

  Повідомте про це
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Надіслати заяву
  Моя електронна адреса
  Клацнувши по кнопці "# кнопка", я даю згоду neuvoo на обробку моїх даних та надсилання сповіщень електронною поштою, як це детально описано в Політиці конфіденційності neuvoo. Я можу будь-коли відкликати свою згоду або скасувати підписку.
  Продовжити
  Заява