Головний спеціаліст
Нова державна служба України
Киев, Киев
3 днів тому
source : Jobs.org.ua

Кваліфікаційні вимогиОсвіта - вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра.Досвід роботи - без досвіду роботи.

Володіння державною мовою - вільне володіння державною мовою (наявність Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою або витяг з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою) виданий Національною комісією зі стандартів державної мови.

Володіння іноземною мовою - не потребує. Вимоги до компетентностіРобота з великими масивами інформації : -Здатність встановлювати логічні взаємозв’язки.

 • Вміння систематизувати великий масив інформації.-Здатність виділяти головне, робити чіткі, структуровані висновкиАналітичні здібності : -Здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності.
 • Вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки.-Вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити власні умовиводи.
 • Якісне виконання поставлених завдань : -Чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань службової діяльності.-Комплексний підхід до виконання завдань, виявлення ризиків.

 • Розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів їх досягнення.Багатозадачність : -Здатність концентрувати (не втрачати) увагу на виконанні завдання.
 • Уміння розкладати завдання на процеси, спрощувати їх.-Здатність швидко змінювати напрям роботи (діяльності).-Уміння управляти результатом і бачити прогрес.
 • Цифрова грамотність : -Вміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов’язків.

 • Вміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації.-Вміння перевіряти надійність джерел і достовірність даних та інформації у цифровому середовищі.
 • Здатність працювати з документами в різних цифрових форматах; зберігати, накопичувати, впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних типів.
 • Здатність уникати небезпек у цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані.-Вміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу та інші електронні урядові системи для обміну інформацією, для електронного листування в рамках своїх посадових обов’язків;
 • Вміння користуватися кваліфікованим електронним підписом (КЕП). Посадові обов'язки-Бере участь у вивченні роботи органів місцевого самоврядування з реалізації ними освітньої політики у сфері освіти в частині забезпечення якості освіти на відповідній території згідно із законом.
 • Здійснює : -контроль за веденням обліку дітей дошкільного та шкільного віку в частині здійснення структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування повноважень, визначених законом.
 • аналіз діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів з питань освіти (за наявності) в частині, що стосується дотримання вимог законодавства з питань освіти і забезпечення якості освіти на відповідній території, та підготовка проєктів відповідних висновків і рекомендацій.
 • Бере участь у : -проведенні інституційного аудиту закладів освіти (крім закладів вищої освіти);-розробці проєктів нормативно-правових актів, програм, пропозицій, аналітичних, довідкових та інших матеріалів з питань, що належать до повноважень відділу : -заходах державного нагляду (контролю) за діяльністю закладів освіти стосовно дотримання ними вимог законодавства про освіту та підготовка проектів розпоряджень щодо усунення виявлених порушень у визначені строки.
 • Здійснює : -забезпечення комунікації з керівниками органів управління освітою територіальних громад та закладів освіти з питань, що належать до компетенції управління Служби;
 • збір, обробку, аналіз освітньої інформації, необхідної для здійснення повноважень відділу, участь у проведенні моніторингу якості освіти та освітньої діяльності в порядку, визначеному законодавством;
 • вивчення дотримання закладами освіти вимог статті 30 Закону України Про освіту щодо забезпечення прозорості та інформаційної відкритості;
 • забезпечення своєчасного та якісного розгляду запитів на публічну інформацію, звернень громадян з питань, що стосуються компетенції відділу;
 • інші повноваження, відповідно до Положення про Відділ, та виконання доручень начальника Відділу, надані на підставі та у межах повноважень, передбачених Конституцією та законами України.
 • Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посадуБезстроково.Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

  Умови оплати праці-Надбавки, доплати та компенсації відповідно до статті 52 Закону України Про державну службу ;-Надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року 15 Питання оплати праці працівників державних органів (із змінами).

  Термін подачі заявок : 2021-10-08

  Повідомте про це
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Надіслати заяву
  Моя електронна адреса
  Клацнувши по кнопці "# кнопка", я даю згоду neuvoo на обробку моїх даних та надсилання сповіщень електронною поштою, як це детально описано в Політиці конфіденційності neuvoo. Я можу будь-коли відкликати свою згоду або скасувати підписку.
  Продовжити
  Заява