Головний державний аудитор
Нова державна служба України
Одесса, Ukraine
2 днів тому
source : find-job.com.ua

Кваліфікаційні вимоги

 • ступінь вищої освіти не нижче молодшого бакалавра або бакалавра фінансово-економічного спрямування
 • досвіду роботи не потребує
 • вільне володіння державною мовою
 • Вимоги до компетентності

  Аналітичні здібності :

 • здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності;
 • вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;
 • вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити власні умовиводи
 • Самоорганізація та самостійність в роботі :

 • уміння самостійно організовувати свою діяльність та час, визначати пріоритетність виконання завдань, встановлювати черговість їх виконання;
 • здатність до самомотивації (самоуправління);
 • вміння самостійно приймати рішення і виконувати завдання у процесі професійної діяльності
 • Якісне виконання поставлених завдань :

 • чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань службової діяльності;
 • комплексний підхід до виконання завдань, виявлення ризиків;
 • розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів вирішення
 • Командна робота та взаємодія :

 • розуміння ваги свого внеску у загальний результат (структурного підрозділу / державного органу);
 • орієнтація на командний результат;
 • готовність працювати в команді та сприяти колегам у їх професійній діяльності задля досягнення спільних цілей;
 • відкритість в обміні інформацією
 • Відповідальність :

 • усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;
 • усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;
 • здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати.
 • Знання законодавства

  Знання :

 • Конституції України;
 • Закону України Про державну службу ;
 • Закону України Про запобігання корупції

  Знання законодавства у сфері

  Знання :

 • Бюджетного кодексу України;
 • Закону України Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні ;
 • Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні ;
 • Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні ;
 • Закон України Про публічні закупівлі

  Інші знання, необхідні для виконання службових обов’язків

 • знання законодавства у сфері державного фінансового контролю, бухгалтерського обліку та закупівель;
 • знання нормативних документів, що регулюють питання організації та здійснення державного фінансового контролю;
 • знання методів проведення контрольних заходів;
 • знання особливостей здійснення закупівель
 • Посадові обовязки

 • якісне здійснення моніторингу процедур закупівель та вжиття в установлено порядку заходів з виявлення порушень, їх попередження та усунення за результатами здійсненого державного фінансового контролю (моніторинг процедур закупівель, перевірка закупівель).
 • Забезпечення повноти, якості та обґрунтованості висвітлення результатів перевірки питань (застосування методів контролю, правильність трактування порушень норм законодавства, встановлення осіб, якими допущено порушення) в актах перевірок, висновках про результати моніторингу процедури закупівлі;
 • забезпечення своєчасної реалізації матеріалів заходів державного фінансового контролю (перевірка закупівель, моніторинг процедури закупівлі), які очолює або у яких бере участь, та якості змісту документів, складених за результатами цих заходів державного фінансового контролю;
 • забезпечення дотримання порядку та строків оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення;
 • формування матеріалів справи за результатами заходів державного фінансового контролю, які очолює або у яких брав участь, і передача їх до архіву у визначені законодавством терміни;
 • забезпечення своєчасної і якісної підготовки інформації про ефективність заходів державного фінансового контролю;
 • забезпечення за дорученням начальника Відділу своєчасної і якісної підготовки інформації для засобів масової інформації щодо заходів державного фінансового контролю в межах компетенції щодо діяльності Відділу;
 • розробка та організація роботи з розроблення у межах повноважень Відділу та участь у розробці проєктів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Відділу та Офісу;
 • забезпечення своєчасного та якісного розгляду у межах компетенції Відділу звернень та запитів громадян, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, депутатів, адвокатів та забезпечення підготовки відповіді на них;
 • внесення пропозицій начальнику Відділу та подання відповідних матеріалів юридичному відділу для звернення до суду в інтересах держави у разі незабезпечення державного фінансового контролю порушень законодавства у сфері закупівель;
 • забезпечення ведення та складання звітності щодо роботи Відділу у сфері закупівель;
 • виконання інших доручень начальника відділу
 • Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

  безстроково

  строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

  Умови оплати праці

 • 1) посадовий оклад 5500 гривень;
 • 2) надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України Про державну службу ;
 • 3)надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року 15 Питання оплати праці працівників державних органів

  Термін подачі заявок : 2021-04-20

  Повідомте про це
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Надіслати заяву
  Моя електронна адреса
  Клацнувши по кнопці "# кнопка", я даю згоду neuvoo на обробку моїх даних та надсилання сповіщень електронною поштою, як це детально описано в Політиці конфіденційності neuvoo. Я можу будь-коли відкликати свою згоду або скасувати підписку.
  Продовжити
  Заява